We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kadroya geçirilmeyen taşeron işçileri

25 11 43
17.04.2018

Cumartesi günkü yazımda kadroya geçirilen taşeron işçilerinin yaklaşık üç yıl boyunca altı ayda bir yüzde 4 zamma mahkum edildiğini, gerçekleşen enflasyon oranı ne olursa olsun, uygulanacak zammın yüzde 4 düzeyinde kalacağını yazmıştım.

Bir de kamu kesiminde kadroya geçirilmeyenler var. Bunlar da iki grup halinde.

İŞTEN ÇIKARILANLAR

Kamu kesiminde kadroya geçirilmeyenlerin birinci grubu, bu süreçte işten çıkarılanlar. 4 Aralık 2017 tarihinde işyerinde fiilen çalışmayanlar (ancak 4 Aralık’ta askerliğini yapanlar, ücretli ve ücretsiz doğum izninde olanlar, kurul raporuyla istirahatli olanlar kadroya geçebilir), emekli olup çalışmaya devam edenler, emekliliğe hak kazanmış olmasına karşın henüz emekli olmamış olanlar, devlet memuru olma niteliğine sahip olmayanlar, güvenlik soruşturması olumsuz gelenler ve yapılan sınavda başarılı olamayanlar bu grupta.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre, Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, akıl hastalığı bulunmamak, askerlikle ilgisi bulunmamak, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve ayrıca “Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen........

© Aydınlık