We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hazine’ye ait tarım arazilerinde satışı ve kiralanmasında son hamle

63 4 14
11.09.2018

Hükümet, hazineye ait tarım arazilerinin satılması ve kiralanması için 2012 yılından bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Bu arazilerin kiracılarına, kullanıcılarına ve paydaşlarına satışı için belirlenen tarih ve ödeme tarihleri bir kaç kez ertelendi.

Bugünlerde okurlarımız Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışı ve kiralanması ile ilgili çok soru gönderiyor. Okurlarımızı bilgilendirmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün verilerinden hazineye ait tarım arazilerin satışı ve kiralanması hakkındaki gelişmeleri derledik.

2B kapsamındaki arazilerin satışı

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazine'ye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında 6292 Sayılı Kanun'a göre 2B alanları kullanıcılarının hak sahibi olabilmesi için gerekli şartlar şunlar:

Kanunun yürürlüğe girdiği 26/04/2012 tarihinden önce 3402 sayılı Kanun hükümleri uyarınca düzenlenen güncelleme listeleri veya kadastro tutanaklarına göre oluşturulan ya da Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 3402 sayılı Kanun hükümleri uyarınca düzenlenecek güncelleme listeleri veya kadastro tutanaklarına göre oluşturulacak tapu kütüklerinin beyanlar hanesinde isimlerinin yer alması ve bu kişilerin 31/12/2011 tarihinden önce kullanıcı ve/veya muhdesat (bir taşınmaz üzerinde sahibinin değil de bir başka kişinin veya kişilerin yapısının ağaçları bulunması) sahibi olduklarının belirtilmesi gerekiyor.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra hak sahipliği tespit edileceklerin ise kadastro tutanaklarının kesinleştiği veya güncelleme listelerinin tescil edildiği tarihten itibaren sekiz ay içinde İdareye başvurması, İdarece tebliğ edilen satış bedelinin itiraz ve dava konusu edilmeksizin kabul edilmesi gerekmektedir.

Başvuru süresi

Süresi içinde başvuru yapmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenler, taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler 30 Kasım 2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekiyor.

Belediye sınırları içinde ve dışındaki tarım arazileri

6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunundan önce köy sınırları içinde bulunan Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru süresi 7 Eylül 2018'de tamamlandı. Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz........

© Dünya