We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bir 'vahşi kadın' hikâyesi Niobe

28 8 118
08.12.2017
Kadının, iktidarın arzu ettiği matemden sarfı nazar ettiği her hal en şedit eylemlerle cezalandırılır. Bu bapta Zeus’un Niobe’yi taşa çevirmesi, kendi varoluşları adına ölümü yüceltenlerin kendilerine karşı çıkanlara reva gördükleri tavrın en saltık ifadesidir. Niobe’nin dramı, iktidarlar nezdinde kadına biçilen rolün ve bu role itirazın bedellerinin hikâyesidir.

Kadını nefretin hedefi kılan hayatla kurduğu kurucu bağ nedeniyledir. Her sıkıntılı, eziyetli halde yeniden ve yeniden hayatı seçen kadın ürkütücüdür. Kederle, acıyla baş etmenin, ona direnmenin her hali iktidar dizgesini kesintiye uğratır, onda çatlaklar yaratır. Üstüne üstlük hâkim hukuksal ve ahlâkî denklemin öğelerini değiştirmenin imkânını sezinletir usulca. Keder kaderine razı olmanın en makbûl ifadesi olarak hâkimiyetin önemli payandalarındandır çünkü. İşte belki de bu nedenle matem en çok kadınlara yaraşan bir edim olarak görülür.

Ancak, kadına yakıştırılan matemin anlamı, çıkarlarını onu atalet içinde zaptu rapt altında tutmada görenlerinkini aşan bir yan taşır. Kadının mateminde iktidarlarını biteviye ölümü duyumsatarak var etme peşinde olanlara bir karşı çıkış vardır, sürekli gözlerden ırak tutulmaya, üstü çizilmeye çalışılan. Onlara ve edimlerine bir ilenmedir çünkü matem. Doğurduğunun iktidardakilerin kutsallık halesiyle donattıkları o ‘vatan’ denilene kurban edilişine veryansın etmedir. Matem içre o ağıtlar, onların düzenlerinin, hukuklarının ifadesinden başka bir şey olmayan şiddet tekeline, öldürme tekeline itiraz çığlığıdır, yoksa biyolojik varlığı sürdürme gayretinin hesabına yazılacak bir yeisin ifadesi değil. Kadının matemindeki özgüllük, kendinde, o büyük filozofun, Hegel’in ona layık gördüğü “topluluk yaşamının ilksiz-sonsuz ironisi” olma halinin olumsuzlanmasını taşır aslında. Tam da bu nedenle onun hayatla kurduğu kurucu bağ idealleştirilir görünüp silikleştirilmeye, o bağın üstü çizilmeye çalışılır. Kadına atfedilen her kutsallık vasfı, onun iktidarın dümen suyunda kalması için bir mistifikasyondan başka bir anlam taşımaz.

Kadının, iktidarın arzu........

© Gazete Duvar