We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Rota

6 1 29
17.04.2018

Bir zamanlar Osmanlının adada muhassılı olan Bekir Paşa, adı ile anılan su kemerlerini kendi kişisel bütçesinden yaptırmıştı.

Larnaka’da susuzluk çeken ahaliye acıyan Paşa, su kemerleri vasıtası ile Lefkoşa’dan Larnaka’ya su taşınmasını sağlamıştı.

Aynı şekilde Lefkoşa’nın içinde köşede bucakta atıl bir şekilde duran çeşmeler hayırsever kişiler tarafından yaptırılmıştır.

Kıbrıslı muhasıllardan Ali Ruhi Efendi bunlara örnektir…

Osmanlı fethettiği toprakları “sömürge” zihniyeti ile yönetmiş, koyduğu ağır vergilerle beytülmal’a para aktarmıştır.

Bu vergiler yüzünden de adada sürekli tedirginlikler ve isyanlar yaşanmıştır.

Büyük Han gibi yapıların dışında yapılan anlamlı eser sayısı çok azdır…

Camilere gelince,

Şimdi her yere dikilen arabik camilerin dışında kalan ve kültürel değerleri yüksek olan en görkemli camiler “dönme”dir, yani kiliseden dönme.

Mağusa’daki St. Nicholas, Lefkoşa’daki Aya Sofya camileri gibi.

Her iki katedral de Lüzinyanlar........

© Havadis Kıbrıs