We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Nevrotik İddialar

17 0 0
27.10.2017

Modern Batı dünyasını, bir yanda, Rönesans’tan bu yana sistematik bir biçimde, kolonyalist ve sömürgeci ihtiraslar, uygulamalar, müdahaleler, barbarlıklar; bir diğer yanda da, ‘’demokrasi’’yi mutlaklaştıran ikiyüzlü bir söylem temsil ediyor. Bütün bunlar olurken, Batı dünyası, kendisinin çok özel dinamiklere ve niteliklere sahip olduğunu iddia ederek, her tür uygulamaya haklılık kazandırmaya çalıştı. Özel dinamikler ve nitelikler, ezeli üstünlük iddialarının temelinde, hiç kuşkusuz nevrotik bir narsisizm var. Bu nevrotik iddialar serdedilirken Orta Çağ’da, Doğu- İslam dünyasının, Batı’dan daha üstün olduğu her nasılsa hiç konuşulmuyor ve hatırlanmıyor.

Batı dünyasının, tarihinin her döneminde, akla ve ahlaka yabancı bir güçle, bilgeliğe yabancı bir bilgiyle bütünleştiği tarihsel bir gerçek. Batı söylemi, yakın geçmişe kadar kendisini Yunan-Roma mirası temelinde konumlandırır, kurgularken; bugün, bu söylem, Musevi- Hıristiyan temeller üzerinde şekilleniyor. Bu yeni durum, sözü geçen söylemin İsrail’in ve Siyonizm’in meşruiyetine, dokunulmazlığına, her durumda İsrail’in ve Siyonist söylemin sahiplenilmesi gerektiğine işaret eder. Bu yeni söylem, Musevi-Hıristiyan dayanışması- bütünleşmesi- kaynaşması, İslam’a ve Müslümanlara meydan okuyan bir söylemdir. Bu söylem, bugün her yerde ve her alanda saltanatını sürdürürken, Müslümanlar bu söylem karşısında, hamaset dışında otoritesi olan, belirleyiciliği olan bir dil kuramıyor. Burada, geçerken, İslam medeniyetinin kapsayıcı özelliğini, Musevi-Hıristiyan unsurlara din’i özerklik tanıdığını hatırlamak- hatırlatmak gerekir.

Musevi-Hıristiyan dayanışmasının oluşturduğu ortak Batı söylemi, her kültür ve medeniyetin kendine özgü değer yapıları olduğunu, kendi dünya görüşü ve hayat tarzı olduğunu, olabileceğini düşünmeksizin, İslam’ı ve Müslümanları bütünüyle........

© İslami Analiz