We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yeni Adli Yıl

101 16 717
08.09.2018

Tek adam rejimi kurulmadan önce adli yıl açılış törenleri Yargıtay binasında yapılırdı. Bu salon mütevaziydi. Ama o salona, bağımsızlık, tarafsızlık ve laiklik egemen olurdu.

12 Eylül 2010 Anayasa referandumu ile yargı bağımsızlığı ortadan kalkıp, yargının tek adam bağlanmasından sonra adli yıl açılışları artık sarayda yapılmaya başlandı.

Aslında gelinen noktada buna çok şaşırmamak gerekir. Yargıtay ve Danıştay Başkanları’nın Cumhurbaşkanı ile çay toplamaya gittikleri de düşünülürse bu çok doğal.

Anayasamızın 2. Maddesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, sosyal hukuk devleti olduğunu söylemektedir.

Bu nedenle bir Yargıtay Başkanı konuşmasını dini temellere dayandırmamalıdır,dayandıramaz.

Türkiye Cumhuriyeti’nde adli yıl açılışında Yargıtay başkanı herhangi bir konuyu “hadis”le anlatıyorsa, bu laiklik karşıtlarının ne kadar yol aldığını gösterir.

Yargıtay Başkanı açış konuşmasında aklımızla alay edercesine, Rahip Bronson ile ilgili kararı kast ederek, “bu konuda tek karar verecek mercii, yargı yetkisini Türk Milleti adına kullanan bağımsız ve tarafsız........

© Medya Siyaset