We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Mutezile hortladı…

8 1 2
29.08.2018

Nurdanhaber – Ömer Sevinçgül

Kader, ilahi ilmin bir nevidir. Her şeyi bilen Rabbimizin kâinat ve içindekilerle ilgili ilmidir. Kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl hep bilir. İlmi ezelidir. Her varlık kader planına göre, yapılır, yaratılır. Meydana gelmeden önce ve sonra her hali, her tavrı yazılıdır.
Biz elhamdülillah müslümanız. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize vahyedilen her şeye şüphesiz iman etmişizdir. Bizce kader de iman rükünlerinden biridir. “Her şey kader ile takdir edilmiştir” der, imanımızı dile getiririz. Ehl-i Sünnet terimiyle tanımlanan müslümanların itikadı budur.
Cebriye iradeyi, Mutezile de kaderi inkar ederek sıratı müstakimden ayrıldılar. Bunlara ‘fırak-ı dalle’ denir. Yani sapıp gidenler.
‘Mutezile’ günümüzde başka bir surette tekrar ortaya çıktı. Bir kısım insanlar, kaderi inkar ediyor, “Kader hakkında ayet yok” diyorlar.

Hiç olmaz olur mu!

Buyurun bakalım…

1.
Gaybın anahtarları onun katındadır, onları sadece o bilir. Karada ve denizde ne varsa onun ilmindedir. İster düşen bir yaprak olsun, ister yerin karanlıklarında bir tohum, o mutlaka bilir. Yaş veya kuru her ne varsa mübîn bir kitaptadır.
Enam.59

2.
Her bir dişi neyi yükleniyor, rahimler neyi eksiltiyor da neyi artırıyor, o bunların hepsini bilir. Onun indinde her şey bir kader iledir.
Râd.8

3.
Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Kitabın aslı onun katındadır.
Râd.39

4.
Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki mübîn bir kitapta bulunmasın.
Neml.75

5.
Kâfirler “Kıyamet bize gelmez” dediler. De ki: “Hayır, gaybı bilen Rabbime yemin ederim size gelecek! Göklerde ve yerde zerre miskal şey ona gizli kalmaz. Hatta daha küçük veya daha büyük hiçbir şey yoktur ki mübîn bir kitapta bulunmasın.
Sebe.3

6.
Yerde kımıldayan her canlının rızkını Allah verir. Her birinin duracak yerini de bilir, geçici yerini de. Bunlar mübîn bir kitapta yazılıdır.
Hûd.6

7.
Yerde ya da gökte, gözle görülemeyecek kadar küçük de olsa, hiçbir şey Rabbinden gizli kalmaz. İster ondan daha ufak, ister daha büyük olsun, hepsi mübîn bir kitapta yazılıdır.
Yunus.61

8.
Hiçbir şey yoktur ki hazinesi yanımızda bulunmasın! Fakat biz onu malum bir kaderle indiririz.
Hicr.21

9.
Şüphesiz, ölüleri ancak biz diriltiriz! Hem önden gönderdiklerini hem de geride bıraktıkları eserlerini biz yazarız! Biz her şeyi imamı mübînde yazmışızdır.
Yasin.12

10.
Her insanın kaderini kendi boynuna dolamışızdır.
Yasin.13

11.
Sonra da bir kader üzerine geldin, Ey Musa! Seni kendim için seçtim.
Taha.40-41

12.
Semadan bir kaderle su in­­dirdik, sonra da onu yerde durdurduk. Elbet onu gidermeye de kádiriz!
Müminun. 18

13.
Göklerde ve yerde ne varsa o­­­nun! Ne çocuk edinmiştir ne de mülkünde şeriki var! Her şeyi yarattı, bir takdir ile kaderini belirledi.
Furkan.2

14.
Kendisi hakkında Allah bir karar vermişse Nebi’ye darlık yoktur. Bundan önceki nebiler hakkında da sünnetullah ‘ilahi yasa’ budur. Allah’ın emri takdir olunmuş bir kaderdir.
Ahzab.38

15.
Allah sizi ilkin topraktan, sonra nutfeden yarattı, sonra eşler yaptı. İlmi dışında ne bir dişi gebe kalır ne de yavrular. Bir canlıya ömür verilmesi de,........

© Nurdan Haber