We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bilişim sektörünü durma noktasına getirdi!

64 15 32
15.09.2018

13 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ortalığı karıştırdı[1]. Öyle ki, bugün öğlen saatlerine kadar bilişim sektöründeki mal alımı durdu. Öğleden sonra ise, işlemler kah eski, kah yeni usül yapılırken, sektörün ülke çapındaki tartışmaları bitmiyor.

Biz bilişim sektöründen bahsediyoruz ama aldığımız habere göre, diğer sektörlerde de benzer durumlar var. Zaten bu nedenle olsa gerek, TOBB'un görüş toplamaya başladığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı kararının 1 gün önce meydana gelen AVM -dövizli kira- protestosu çerçevesinde yayınlandığı düşünülüyor. Ancak kararda sadece "gayrimenkul" değil, yanısıra "menkul" ifadesi de yer aldığı için, herkesin etkiliyor gibi gözüküyor. Bu haliyle gerçek süreçlerin ve arka planın iyi düşünülmediği bir karar olarak değerlendiriliyor. Önce kararı aşağıda yayınlayalım. Sonra -ekonomist iddiası olmayan bir gözle- sektördeki gelişmeleri ve yorumları aktaralım.

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapılmasına dair karar

Madde 1- 7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı türk parası kıymetini koruma hakkında kararın 4'üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

"g- türkiye'de yerleşik kişilerin bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden ve dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz."

Madde 2- aynı karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici madde 8- bu kararın 4'üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, bakanlıkça belirlenen haller dışında; türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir."

Madde 3- bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- bu karar hükümlerini hazine ve maliye bakanı........

© T24