We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

En son düzenlemelerle hangi sağlık çalışanı nasıl erken emekli olacak?

8 5 8
15.09.2018

3/8/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kanunla sağlık çalışanlarına verilen yıpranma hakkı ile bu sektörde çalışanlara erken emeklilikte büyük avantajlar sağlandı.

Sağlık çalışanları okuyucularımızın isteklerini dikkate alarak yıpranma (fiilî hizmet zammı) hakkı kapsamında yer alan çalışanlar ile bu haktan yararlanma esasları ve erken emekliliğe etkisi bu yazımıza konu edinilmiştir.

Yıpranma hakkının hesabı

03/08/2018 tarihinden itibaren insan sağlığına ilişkin işlerde 4/1-a (SSK), kapsamında çalışan sigortalılardan ilgili kanunlarına göre sağlık meslek mensubu sayılmak ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmak şartıyla bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiilî hizmet süresi zammı 5 yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayılarına eklenecektir.

Söz konusu işlerde en az 3600 gün çalışılması hâlinde ise toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilen fiilî hizmet süresi zammının yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir.

Yıpranma kapsamında olan iş yerlerinde çalışan sigortalıların çalışılan ayın bazı günlerinde kapsam dışı işlerde geçen süreleri ile kapsamda olan işlerde fiilen çalışmayarak işin riskine maruz kalmadıkları Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri ile yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri yıpranma hesabında değerlendirilmeyecektir.

5 yıl daha erken emeklilik

Hemen söyleyelim bahse konu yıpranma hakkı geçmişe yönelik olmayıp Kanunun yürürlük tarihi olan 03/8/2018 tarihinden itibaren geçerli bulunmaktadır. Belirtilen tarihten itibaren kapsamda bulunan........

© Türkiye