We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

3 2 17
02.07.2018

Lozan Antlaşması ile tüm dünyaca kabul edilen tam bağımsız yeni Türk devleti, topraklarında ve sularında egemenliğini güçlendirecek adımları bekletmeden sırası geldikçe atmaya başlamıştır.

Bunun örneğini öz üretim seferberliği yaratan fabrika atılımlarında, Musul ve Hatay davasında, Kabotaj kanunu ve Montrö Sözleşmeleri‘nde rahatlıkla görebiliyoruz.

Yeni Türk devleti, Osmanlı’yı yıkan her gerekçenin üzerine bağımsızlıkçı ve akılcı tavırla eğiliyor, Türk milletinin prangalarını tek tek kırıyordu.

İşte bugün yani 1 Temmuz, en büyük prangalardan birinin kırılarak yok olduğu günü temsil ediyor.

1 Temmuz 1926’da çıkarılan Kabotaj Kanunu ile Anadolu ve Doğu Trakya’da sağlanan Türk egemenliği, 8333 km’lik kıyı şeridimizde de sağlanmış oldu.

Gemi işletmeciliği ve deniz ticareti hakkı Kanun’un ilk maddesindeki “Türkiye sahillerinin bir noktasından diğerine emtia ve yolcu alıp nakletmek ve sahillerde limanlar dahilinde veya beyninde cer ve kılavuzluk ve her hangi mahiyette olursa olsun bilcümle liman hidematını ifa etmek yalnız Türkiye sancağını hamil sefain ve merakibe munhasırdır. Ecnebi sefaini ancak memaliki ecnebiyeden almış oldukları yolcu ve hamuleyi Türk liman ve limanlarına ihraç ederler ve Türk liman ve limanlarından ecnebi liman ve limanlarına gidecek yolcu ve hamuleyi de alırlar.” ifadeleri ile Türklere geçmiş ve elimizi bağlayan, boynumuz sıkan bir kapitülasyon kalemi daha tarihin çöplüğünde yerini........

© Üçüncü Yol