We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

“Hâkim, az mütehassis, sağırca, metin bir şûrâ olmalı” ne demektir?

8 3 16
08.12.2017

“Eski zamanda değiliz. Eskiden hâkim bir şahs-ı vâhit idi. O hâkimin müftüsü de, onun gibi münferit bir şahıs olabilirdi, onun fikrini tashih ve tâdil ederdi. Şimdi ise, zaman cemaat zamanıdır. Hâkim, ruh-u cemaatten çıkmış, az mütehassis, sağırca, metin bir şahs-ı mânevîdir ki, şûrâlar o ruhu temsil eder.”1

Her zamanın bir hükmü vardır, geçerli bir akçesi, bir psiko-sosyolojik olgusu, bir uygulaması vardır. Eskiden, söz, idare, otorite, hüküm; bir kişinin elinde idi. Yani, eskiden bir padişah, bir kral, bir halife vardı. Buluşları da şahıslar, yani, âlimler, filozoflar, kâşifler yapıyordu. Bu bir kişiyi bir Şeyhülislâm, bir âlim yahut bir müftü denetleyip çabuk tadil edip dengeler ve düzeltebilirdi.

Bediüzzaman’ın, bu meseleyi açıklığa........

© Yeni Asya