We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bediüzzaman, fikirleriyle rehberdir

6 0 11
20.02.2018

İnsan hayatının doğru istikametteki seyrine katkılarının yanısıra, dünyada ve ülkemizde cereyan eden hadiselerde de en sağlıklı teşhisleri bu eserlerde görmek mümkündür.

Bu sebeple istikameti arayan ve bulmaya çalışanların mutlaka Bediüzzaman’ı anlamaya ve eserlerini okuyup istifadeye çalışmaları gerekmektedir.

İnsanların, toplumun ve ülkelerin sevk ve idarisinden sorumlu kişilerin, günümüz hadiseleri içinde Bediüzaman’ı okuma, anlama ve eserlerindeki hakikatleri fiiliyata dökmeleri iktiza eder.

Hayatı ile birlikte eserleri de hakikatlerle örülü, günümüzde en geçerli metodlarla mücehhezdir.

Bazı meseleler hakkındaki tesbitlerine kulak verelim:

İstibdata mukabil demokrasi

İstibdat zulüm ve tahakkümdür, meşrûtiyet adalet ve şeriattır. Padişah, Peygamberimizin (asm) emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir; biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa, Peygambere (asm) tâbi........

© Yeni Asya