We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Böyle ebeveynden böyle evlat beklenir

9 0 0
17.04.2018

Küçük Said’in hocası Seyyid Nur Mehmet Efendi, anne babasına onu nasıl yetiştirdiklerine dair sorduğu sualler sonucunda aldığı cevaplarara binaen, “Elbette böyle bir anne ve babadan böyle bir evlat beklenir” diyerek o gece Nurs’ta misafir olur.

Bediüzzaman’ın ebeveyninin bulunduğu Nurs kabristanından hazin, fakat şevk ve ümid dolu duygularla ayrılıyoruz. Köye doğru giderken Nurs’un cevizini, elmasını, ayvasını da tatmak, yapılan ikramlarla nasip oldu. Hazan mevsimi olmasına rağmen, Nurs’ta çok fazla soğuk olmayan tatlı bir hava hakimdi. Nurs, Nurculuk cereyanının içerisinde olan, Risale-i Nurlarla Kur’ân’a, imana, İslama hizmeti kendilerine şiar edinmiş olan Nur Talebelerini bu manevî atmosferi solumak üzere bekliyor.

Bediüzzaman’ın anne ve babasının ismi geçmişken, ikisiyle alâkalı bir hatırayı aktarmak isteriz: Hocası, on iki yaşında olmasına rağmen Said’in mertliğine, ilme olan merakına ve fevkâlade kabiliyetine hayran olduğu için, merakla bu çocuğu yetiştiren anne ve babayı görmek ister. Yanındaki birkaç kişiyle Nurs köyüne Said’in evine gelen hocasını evde Nuriye Hanım karşılar. Kendisine babası Sofi Mirza’yı görmek istediklerini söylerler. Nuriye Hanım, efendisinin tarlaya çifte gittiğini, gelme zamanının yaklaştığını söyler. Evin önüne sergiler serer ve beklemelerini rica eder. Biraz sonra Mirza Efendi ağızları bağlı iki inek ve iki öküzüyle çıkagelir. Selam ve tanışmadan sonra Hoca Efendi Sofi Mirza’ya hitaben, “Bizim köyde de hayvanların ağzını harman zamanı harmanda bağlarlar, fakat şimdi hem harman zamanı değil, hem de hayvanlar harmanda değil. Böyle ağızlarının bağlı olmasının sebebi nedir?” der. Mirza Efendi mahçup bir eda ile, “Efendim bizim tarla biraz uzaktır. Yolda gelirken birçok kimsenin tarla ve mahsulünden geçerek geliyorum. Eğer bu hayvanların ağzı bağlı olmazsa yabancıların mahsulünden yemek ihtimalleri var. Bu sebepten ekmeğimize haram lokma karışmaması için böyle yapıyorum…” diye cevap verir. Sofi Mirza’nın bu yüksek ahlâk ve faziletine şahid olan Küçük Said’in hocası Seyyid Nur Mehmet Efendi, bu sefer annesi Nuriye Hanıma........

© Yeni Asya