We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Filistin için iman duruşu

19 20 33
17.05.2018

Filistin'de yaşanan İsrail vahşeti ve devlet terörünü tel'in etmek için çıkışlar yapılıyor, naralar atılıyor, meydanlar dolduruluyor.
1947'den bugüne kadarki beyanat, kınama, tel'in ve protesto mitinglerinin hiçbir fayda sağlamadığını, söz konusu nümayişlerin İsrail'e ve küresel şefi işgalci Amerika'ya tek bir geri adım dahi attırmadığını herkes biliyor.
Dünya ve İslam âlemi, İsrail'in lafın bittiği yerde en ağır vahşeti sürdürdüğünü çok iyi biliyor.
Dolayısıyla kahrolsun sloganları, protesto mitingleri ve nümayişler sadece yalan oluyor, yalandan nemalanmak isteyenlere yarıyor.
İsrail vahşetinin durdurulmasının yegâne yolu, yalandan nümayişler değil, topyekûn Müslümanların iman duruşudur.
Filistin'in kurtuluşu için "Peygamberimizin ve ecdadımızın emaneti olan Kudüs ve mukaddes Filistin topraklarında hiçbir ecnebi hâkimiyetine ve zulme müsaade etmeyiz, bu uğurda gerekirse derhal bugün kanımızı dökmeye hazırız" kararını dünyaya ilan eden Gazi M. Kemal Atatürk'ün imanı ve iman duruşu lazım. (Prof. Dr. Haydar Baş, Hoş Geldin Atatürk, s. 809-810, İcmal Yay; TC Dahiliye Vekâleti, Matbuat Umum Müdürlüğü, 20 Ağustos 1937, Sayı No: 5476/7/I/K7, Dosya No: 030.10.266.793.25).
ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ettiği geçen Aralık ayında, BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş; bu husus, İslam dünyasının imanının ispatını yapması gereken hayati bir meseledir, demişti.
İşlenen cinayete İslam ümmetinin tamamı tek vücut olarak karşı durmalı ve Mescid-i Aksa'yı Müslümanların başkenti ilan etmelidir, teklifi yapmıştı Prof. Dr. Baş.
İslam âlemi bu sınavı o gün kaybetti. Bugün Filistin oluk oluk kan kaybediyor.
Bugün Türk milleti ve İslam âlemine,........

© Yeni Mesaj