We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Türkiye petrol okyanusu üstünde

63 27 249
14.03.2018

Global Firepower (GFP) adlı araştırma kuruluşu “en çok petrol sahibi ülkeler”in 2017 sıralamasını yayınladı. Raporda, en fazla petrol sahibi olan ülke 300 milyar varille Venezuela olurken, 269 milyar varille Suudi Arabistan ikinci, 171 milyar varille Kanada üçüncü, 157,8 milyar varille İran dördüncü, 143 milyar varille Irak beşinci sırada yer aldı.
Rusya 80 milyar varille sekizinci sırada yer alırken, ABD 36,5 milyar varille onbirinci sırada, Çin ise 25 milyar varille onüçüncü sırada yer aldı.
Tüm komşularında petrol fışkıran, hatta İran ve Irak gibi komşuları dördüncü, beşinci sırada yer alan Türkiye ise 300 milyon varille ellinci sırada yer aldı.
Peki, gerçekler böyle mi? Türkiye’nin 3 katrilyon dolar maden zenginliğine sahip olduğunu ifade eden ve de petrol olarak da en zengin kaynaklara sahip olduğunu belirten Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş mı haklı; yoksa önceleri “Türkiye’de petrol yok” diyen sonraları ise “Az var ama Lozan’a göre çıkartamıyoruz” iddiasında olan bugünün iktidarında oturanlar mı?
1990 yılı Ekim ayında yayınlanan Amerikan ve Sovyet uzay raporlarına göre, Türkiye, “petrol denizi üzerinde olan bir ülke” olarak belirtilmiştir.
TPAO Genel Müdürlüğü görevinde bulunan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı da yapan Dr. İhsan Topaloğlu, 9 Aralık 2004 tarihinde yaptığı açıklamada “Türkiye bir petrol denizinin üstünde” demiştir.
Türkiye’de 20 yıl Shell Petrol Şirketi’nin Genel Müdürlüğü’nü yapan Anthony Hages, “Petrol ile ilgilenen ABD şirketleri bilirler ki, Türkiye petrol okyanusu üzerinde oturmaktadır” demiştir. Dikkat ediniz deniz demiyor, okyanus diyor.
Amerikan Uzay Araştırma Merkezi (NASA) raporunda, “Türkiye petrol denizi üzerinde yüzen ülke” olarak belirtilmiş ve Karadeniz, Van Gölü çevresi, Tuz Gölü ve çevresi, Güneydoğu Anadolu, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Siirt ve Hakkâri yörelerinde bulunan zengin petrol yataklarına........

© Yeni Mesaj