We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Harika bir eser: “Osmanlı Hanedan...

34 2 12
23.11.2017

Bugün Ayasofya denildiği zaman genellikle Bizans İmparatoru Iustinianos tarafından yaptırılan ve 27 Aralık 537 tarihinde törenle açılan büyük kilise anlaşılır. Fetihten hemen sonra fethin sembolü olmak üzere camiye çevrildiğini, Mimar Sinan tarafından payandalarla desteklenerek ömrünün uzatıldığını, zamanla etrafına yapılan medrese, imaret, kütüphane ve hamam gibi binalarla muhteşem bir külliye haline getirildiğini, haziresinde de Sultan II. Selim, III. Murad, III. Mehmed, I. Mustafa ve I. İbrahim türbeleriyle bir şehzadegân türbesinin bulunduğunu bilen ve bunu seslendiren azdır.

Ayasofya külliyesine ait medreseyi tarihî eser niteliği taşımadığı gerekçesiyle yok eden zihniyet, yakın zamanlara kadar kapalı tutulan padişah türbelerinin önüne de kerih kokular neşreden bir tuvalet yapılmasına izin vermişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı yıllar sonra bu büyük saygısızlığa son verdi; tuvaletler başka yere taşındığı gibi padişah türbelerini de restore ettirilerek 2009 Eylülünün ortalarında ziyarete açıldı.

***

Osmanlı padişahlarının ilk altısı Bursa’da medfundur. Fâtih’ten itibaren -gurbetten ölen ve Şam’da toprağa verilen Sultan Vahdeddin dışında- bütün padişahlar İstanbul’da toprağa verildiler; çoğu selâtin camilerinin avlularında zarif türbelerde uyur. “Nefs-i İstanbul” dışındaki tek türbe, Sultan Mehmed Reşad’ın Eyüp Sultan’daki türbesidir. Devlet-i Aliyye’nin ikinci başkentinde, yani Edirne’de yatan padişah yok; hanedandan İstanbul ve Bursa dışında toprağa verilenler ise parmakla sayılacak kadar azdır. Şehzadeler, Kanuni........

© Karar