We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

"Aramızda ne fark var?"

3 3 0
22.07.2018

Kabr-i şerîfi Bandırma'da bulunan Kerpiçli Dede, talebeleriyle sohbet ediyordu ki, “Evlâtlarım! Sizinle benim aramda ne fark var, biliyor musunuz?” diye sordu.

Dediler ki:

“Çok fark var efendim.”

Buyurdu ki:

“Hayır, sâdece iki fark var. Birincisi; ben yaşlıyım siz gençsiniz. İkincisi de benim günâhım çok, sizinki az. Onun için bu günâhı çok kula duâ edin” buyurdu.

● ● ●

Bir gün bâzı........

© Türkiye