We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

"Yâsîn-i şerîfte bir isim vardır ki!.."

3 5 6
18.07.2018

Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân-ı kerîmin de kalbi Yâsîn-i şerîftir.”

Abdürrahîm ibn-i Furât hazretleri hadîs, târih ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 759 (m. 1358)’de Kâhire’de doğdu. 851 (m. 1448)’de vefât etti. Derslerinde buyurdu ki: “Hâkim, “Müstedrek” adlı eserinde, Ebû Ca’fer Muhammed bin Ali’den şöyle nakletti:

“Kimin kalbinde kasvet varsa, Yâsîn-i şerîfi za’feranla tabağa yazıp, içsin.”

Kuşeyrî şöyle anlattı:

"Oğlum çok hastalanmıştı. Rüyâmda Resûl-i ekremi (sallallahü aleyhi ve sellem) gördüm. Bana; 'Neyin var?' buyurunca, oğlumun hastalık durumunu arz ettim. O zaman bana, şifâ âyet-i kerîmelerini okumamı tavsiye etti. Ben de şifâ âyetlerini bilmediğimi arz ettim. Sonra uyandım. Bir hatm-i şerîf okudum. Şifâ âyetlerine geldikçe onları topladım. Onlar Kur’ân-ı kerîmin altı........

© Türkiye