We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Türkiye İş Bankası Ekonominin Kalbidir!

6 1 0
17.09.2018

2016 yılının Ocak ayında Recep Tayyip Erdoğan’a faşist yakıştırmasını ilk yapan kişi olan Yiğit Bulut, ortaya attığı hesapsız kitapsız bir laf ile CHP üzerinden İş Bankası’na saldırmıştı.

O günlerden bu yana ülkemizde rejim de değişti ve tek adam düzeni geldi. Ekonominin tepe takla gittiği şu günlerde Katar’ın hibe ettiği uçak gündemin baş konusu olunca, gözleri başka alanlara kaydırma amacıyla T. İş Bankası konusu ortaya atıldı. Konuyu gündeme getiren bu kez jöleli değil patronu oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin her şeyi olan Cumhurbaşkanı sanki tehdit eder gibi “İş Bankası’ndaki CHP hisseleri hazineye aktarılmalı” dedi.

Türkiye İş Bankası’nın nasıl kurulduğunu, CHP’nin bu hisselerden hiç bir pay almadığını, vasiyetlere hiç bir şekilde müdahale edilemeyeceğini bilmeyen bir kişilik değildi bu sözleri eden. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin başıydı. Üzücü olan da buydu.

İş Bankası’nın yapısı incelendiğinde, dünyada örneği olmayan bir kuruluş çıkar karşımıza.

Türkiye İş Bankası’nın CHP ile parasal hiç bir ilişkisi yoktur. CHP, Atatürk’ün vasiyeti gereği (.09 hisse dolayısiyle yönetimde yer almaktadır. Bankanın elde ettiği kârdan dağıtılan temettü tamamen Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na verilmektedir.
Bankanın 11 yönetim kurulu üyesi vardır. Bu 11 üyenin 7!si BASİSEN tarafından belirlenmektedir. (BASİSEN çalışanların sendikası) Belirlenirken de, çok demokratik bir yol izlenmektedir. Bankanın @.15 hissesine sahip olan emekliler ve çalışanlar BASİSEN yöneticilerini seçmekte, sendika da yine çalışan ve munzam sandığın görüşünü alarak yönetim kurulu üyelerini belirlemektedir. Durum böyle olunca, yönetimde BASİSEN’ın ezici bir çoğunluğu oluşmakta, alınan kararlarda CHP’li dört yönetim kurulu üyelerinin çok fazla etkisi olmamaktadır.
Durum Yiğit Bulut’un ortaya attığı dediği gibi değildir. Her ne kadar İş Bankası Türkiye’de benzeri olmayan bir yapıya sahip özel bir banka ise de kamu........

© Yakın Plan