We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Montesquieu ve Yahudiler

66 6 26
12.10.2018

"İran Mektupları" Montesquieu'nun (1689-1755) ilk eseri (1721). Usbek (bazı tercümelerde Özbek) ve Rica adlı iki İranlı Fransa'dadır. Yakınlarıyla mektuplaşırlar. Toplam 161 mektup. Şarklılar gözünde Fransa da tenkit edilmektedir. Krallığın hışmından çekinmiş olacak; Montesquieu, ilk baskıda adını koymaz ve "ayarlı" bir üslûp kullanır.

Bugün Cuma... Gazzeliler herhâlde mutat gösterilerine devam edecekler ve İsrailliler, herhâlde mutat "öldürme" faaliyetlerini sürdürecekler!

İsrail, Siyonistlerin kurduğu bir devlet. "İnsan" olarak bir Yahudi'ye sözümüz olamaz. Zaten Yahudileri katliamdan kurtaran da biziz. Ama "Siyonizm" bir âfet.

Montesquieu, "İran Mektupları"nda "Özbek'ten İzmir'deki İbben'e" başlığı altında Yahudileri anlatır:

"Bana Fransa'da Yahudi olup olmadığını mı soruyorsun? Şunu bil ki, nerede para var orada Yahudi vardır. Ne yaptıklarını mı bilmek istiyorsun? İran'da yaptıklarının aynısını yapıyor­lar: Asyalı Yahudi, Avrupalı Yahudi'den artık tamamen farklıdır.

Çılgınlık derecesindeki yok edilemez dinî bir taassubu bi­zim aramıza soktukları gibi Hristiyanlarda da aynı şeyi ortaya........

© Yeniçağ