We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Didim-Ya: Tarih tesadüfen yazılmaz

46 14 52
14.02.2018

Kâbe Müslümanlardan önce de kadim uygarlıkların kıblesiydi. Bu noktayı Dünya’nın merkezi kabul eden antik uygarlıklar yüzlerini nurun (güneşin) zuhur ettiği Doğu yönüne çevirdiklerinde sağa (Yemin) düşen bölgeye Yemen Coğrafyası, sola yani Kuzeye (Şimale) düşen bölgeye Şam Coğrafyası adını vermişler. Bu coğrafya Nil deltası, Filistin, Lübnan, Suriye, Fırat-Dicle havzası ve Anadolu’dur. Akdeniz ve Ege bölgesini de içine alır. Bu topraklar Bereketli Hilal Coğrafyası’dır. Şam coğrafyasının iki sembolü incir ve zeytindir. Barışın, asaletin, sevginin, sağlıklı beslenmenin ve huzurun ağaçlarıdır. Bereket ve barışı temsil eden tanrıların, peygamberlerin ve kralların değer verdiği, koruduğu ve uğruna savaştığı iki önemli hayat kaynağıdır.

İNCİR VE ZEYTİN AŞKINA

Filistin’de şahit olduğumuz kavgada bir tarafta incir ve zeytin ağaçlarını korumaya çalışan Şamlılar ile bu ağaçları kesen, kökünden söküp atan “Siyonist” buldozerlerin görüntüleri ibret vericidir. Antik kitabeler ve Musevi, Mesihi ve Muhammedi dinler incir ve zeytin ağacını kutsar. Kur’an’da , “Tin (İncir) ve Zeytun (Zeytin) ağaçları üzerine and (yemin) olsun” denilir. Aynı suretin devamı ayetinde “Tur el-Sinin ve Bilad El-Emin” yazar. Aramice’ de (Süryanice) bunların anlamı İncir Dağı ile güven ve huzur beldesidir. Dağları, tepeleri ve her karış toprağını incir ve zeytin ağaçlarının süslediği bu bereketli Hilal Şam Coğrafyasıdır. Bu coğrafya güven ve huzur beldesidir (Bilad El-Emin).

FİLOZOFLAR YURDU

Merkez Şam coğrafyasından incir ve zeytinin taşındığı önemli mekânlardan birisi Ege’dir. İncir ve Zeytin bereketinin hâkim olduğu bölgeye medeniyet gelir. Filozoflar gelir. Âlimler yetişir. Cazibe merkezi olur. Uzak yakın barbar ve harami kavimleri de çeker. Üretilene el koyan tüketim zihniyetinin yıkıcı emellerine de maruz kalır.........

© Aydınlık