We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Priepastné rozdiely

10 0 0
18.10.2018

Ak žiaci zo sociálne znevýhodnených skupín dosiahli približne o polovicu menej bodov ako ich rovesníci zo sociálne priaznivého prostredia, znamená to, že náš školský systém nezabezpečuje sociálnu rovnosť vo vzdelávaní a tento problém je čoraz vypuklejší.

Hoci........

© Pravda.sk