We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hanımefendi

31 1 9
15.09.2018

Dünyada yerleşik bir durumdur. Keza, Orta Asya’dan başlayarak Türk devlet geleneğinde de öyledir. Devlet başkanlarının eşlerinin protokoldeki yeri mühimdir. Temsilde, kabullerde, eşli gerçekleşen her programda…

20. Yüzyıl’da, özellikle kitle iletişim araçlarının yaygınlaştığı yıllardan başlayarak başkan eşinin temsil görevine bir de “hayır işleri” görevi eklenir. Devlet başkanının temsil ettiği/kullandığı devletin sert gücünün yanı sıra, başkan eşi de yumuşak gücü temsil eder, böylece sosyal devletin imkanlarını, toplumun merhametini görünür kılar.

Bir tür halkla ilişkiler çalışması da denebilir buna. Çünkü eşi başkan olana dek belki de bu işlerle hiç ilgilenmemiş biri, birden bire dünyanın en hayırsever, en merhametli kadını olmuştur. Profesyonellerin yardımıyla elbette... Kurgusal bir iyilik meleği üretilir, o gösterilir.

***

Bunun dünyada çok örneği var. Türkiye’de olduğu ise söylenemez. Bir yönü siyasi tarihimizle ilgili elbette. Tek parti dönemini ayrı tutarsak, darbe yaparak devlet başkanı olanların eşleri zaten öne çıkmamış. Halkın iradesine darbe yapan bir darbecinin, eşi aracılığıyla halkla yakın ilişki kurma gereği duymaması da normaldir. Ama mesela Sekine Evren’in 12 Eylül’den sonra Çankaya Köşkü’ne taşınmayı reddetmesi bile –bende- saygı........

© Star