We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kaj skriva celjsko podzemlje

19 0 0
08.09.2018

V Celju je še dandanes v uporabi vsaj 400 metrov kanalizacije, ki so jo v takratni Celeji v sredini in drugi polovici 1. stoletja našega štetja zgradili Rimljani. Praktični, kot so bili, so to zgradili istočasno s cestnim omrežjem, kar dandanes ni vedno praksa. Koliko metrov natančno so je takrat položili, ni znano, so pa na različnih koncih Celja raziskali in dokumentirali že 1460 metrov rimskih kanalov, opisujeta dr. Jure Krajšek in dr. Maja Bausovac iz Pokrajinskega muzeja Celje, soavtorja nove razstave v Zgodovinskem arhivu Celje, ki so jo poimenovali Celjsko podzemlje in ki opisuje razvoj celjske kanalizacije od antike do danes. "Pred desetletji je veljalo prepričanje, da je bil sistem rimskih kanalov Celeje razdeljen na dve glavni veji, toda zadnje raziskave kažejo, da je bil sistem precej bolj razvejen in med seboj dobro povezan," avtorja opisujeta v katalogu, ki spremlja razstavo.

Do novih vedenj o tem so v Pokrajinskem muzeju Celje prišli na podlagi novih izkopavanj. Tako so denimo ravno lani v sklopu obnove tlakov na Muzejskem trgu, torej tam, kjer so našli izjemno ohranjene freske, našli tudi doslej edino odkrito latrino v Celju. Rimljani so takrat gradili popularna javna stranišča, latrine, ki so, poenostavljeno opisano, bile videti kot klopi z odprtinami; brez zasebnosti, pred njimi pa je bilo korito oziroma žleb s tekočo vodo, ki je........

© Večer